Geschiedenis

                  1927                          1932            1961

De plaatselijke bevolking van Westende voelde zich indertijd niet helemaal thuis in Westende-bad waar de Franstalige toeristen de overhand hadden. Stilaan groeide de noodzaak dat de bewoners hun eigen " Plage " zouden krijgen. Het strand achter de home "Marçunvin"( nu Calidris), werd dan ook tot Sint-Laurentiusstrand omgedoopt, dit naar analogie met de patroonheilige van de parochie. Duidelijker kon het dus niet, het was het strand voor de eigen mensen. In 1932 werd de naam omgevormd tot "St-Laureinsstrand".

Mensen die aan het strand stoeien krijgen dorst en dat werd alras ingezien door de familie Levecque die een tentje op het strand zette, om aan de recreanten verfrissingen te kunnen verkopen. Dat tentje werd omstreeks 1927 vervangen door een houten constructie. Men vertelde ons dat de grootgrondbezitter Crombez langs het strand voorbijkwam toen de Levecques hun barakje aan het schilderen waren. Hij was ontroerd door de inzet van die familie en verkocht hen een stukje bouwgrond. Dat was zeer uitzonderlijk omdat deze eigenaar normaal geen percelen daar wou afstaan. Tot op heden is dat zo gebleven.

De " Welkom " gebouwd in 1932 en wederop-gebouwd in 1961 is de enige constructie in die badzone. In 1955 liet de gemeente een triomfboog neerzetten, wat meteen een officiële erkenning inhield, in 1967 werd de dijk van Westende-Bad naar hier doorgetrokken.

Op heden is de “ Welkom “ tot

             Restaurant“ Bistro Guido “ uitgegroeid, die u een zeer voortreffelijke keuken aanbiedt en waar het aangenaam tafelen is voor ieders beurs en smaak, wij doen daar ons uiterste best voor.

Bedankt voor uw bezoek en tot ziens.